Vil anbefale alle villreininteresserte å gå inn på Villreinen sine facebooksider der det ligger streamet video fra forelesningene på fagdagene. Anbefaler spesielt Manuela Panzacchi (NINA) sitt innlegg fra RenRein prosjektet ca. 1 time og 19 minutter ut i video fra dag 1. De kan simulere effekten av mulige tiltak for å bedre reinens trekkmulighet / tilgang til beiter.Og Bjørnar Ytrehus sin glimrende forklaring om status pr. nå om CWD / skrantesjuke situasjonen, ca. 1 time og 24 minutter ut i video fra dag 2. (t.o.m. på sørlandsdialekt..)

https://www.facebook.com/villreinen/videos/1415084682018870?locale=nb_NO

https://www.facebook.com/2194362753976002/videos/2691182891103639?locale=nb_NO