Folderen presenteres i år i nettsideformat, sammen med annen nyttig info for villreinjegeren:

https://www.villrein.no/aktuelt/reinsjakta-2022