Gjennom programmet Villreinfjellet som verdiskapar i regi av Miljødirektoratet, har verneområdestyret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) fått innvilga midlar til eit fire-årig prosjekt. Prosjektet har fått arbeidstittel Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell og har følgjande hovudmålsetting:

  • Auke kunnskap og medvit om villrein og villreinfjell slik at arten og leveområda vert ivareteken på kort og lang sikt.
  • Bidra til positivitet og eigarskap til villrein og villreinfjell

Les mer om prosjektet, og følg med videre i prosjektet på disse nettsidene:   http://www.nasjonalparkstyre.no/svr/Planer-og-publikasjoner/Villreinfjellet-som-verdiskapar/   http://nvs.villrein.no/velkommen-til-villreinfjellet-1/

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *