Vårmøte med Villreinnemnd og Villreinlaga (Setesdal Ryfylke / Setesdal Austhei / Våmur Roan) ble etter tradisjon avholdt i april 2018.

Følgende presentasjoner kan LESES HER:

SNO v/Peter Hermansen – Oppdatering fra villreinfjellet

Nytt fra Villreinlaga – Avskytingsplaner

Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell v/Jørn Haug

Miljøkvalitetsnormen – nytteverdi for villreinforvaltningen? v/Tor Punsvik

Orientering frå Norsk villreinsenter Sør v/Lena Romtveit