Vårmøte med Villreinnemnd og Villreinlag ble i år avholdt på Eikerapen Gjestegard i Åseral.

Følgende presentasjoner kan LESES HER:

SNO v/Sveinung Olsnes – Oppdatering fra villreinfjellet

Miljøkvalitetsnormen – Orientering fra Norsk villreinsenter Sør v/Morten Elgaaen

Nytt fra Villreinlaget – Avskytingsplan 2022

Setesdal Ryfylke Villreinlag sitt årsmøtereferat kan LESES HER

Avskytingsplan 2022 kan LESES HER

Beslutningsgrunnlag 2022 kan LESES HER