Villreinrådet i Norge arrangerte sine årlige fagdager på Geilo på den 7. og 8. juni med rekorddeltakelse. Hovedfokus på årets fagdager var samarbeid, utfordringer og løsninger rundt bruken av villreinfjella. Siden vi i år var på Geilo var naturlig nok mye av fokuset rettet mot Hardangervidda.