Oppsyn

Statens Naturoppsyn er ansvarlig for helårs naturoppsyn av Setesdal Ryfylkeheiene. To lokalkontor dekker hver sin del av området:

  • SNO-Hægebostad, Jon Erling Skåtan, Birkeland, 4595 Tingvatn. tlf: 482 54 803. E-post: jon.erling.skatan@miljodir.no
  • SNO-Bykle, Guro Sødergren, Hovdentun, 4755 Hovden i Setesdal. tlf: 905 05 902. E-post: guro.sodergren@miljodir.no

Under reinsjakta deltar i tillegg til SNO sitt faste personell innleid personell som SNO leier fra villreinutvalget. Deltidsoppsynet kan være lokalt politi og i tillegg privatpersoner med oppsynskurs og begrenset politimyndighet for jaktperioden.
Jaktoppsynet har i første rekke en rolle som tilstedeværende kontrollinstans og veiledende aktør i villreinfjellet. Det har en stor forebyggende effekt med et synlig oppsyn i fjellet. Ved av og til å møte oppsynet, og se at de er tilstede, blir jegeren minnet på at det er regler og retningslinjer som skal følges. Regler og retningslinjer som er til det beste for jegerens egen opplevelse under jakta, og til det beste for villreinen og villreinforvaltninga. Oppsynet veileder jegeren om lover og regler, jegeropptreden, og andre aktuelle ting.

Generelt har de siste årene vært preget av en rolig jakt med svært få anmeldelser av lovbrudd. Jakta har i all hovedsak vært utført på en human måte.
Nå går vi mot en periode med større bestand igjen og flere jegere i fjellet. Håpet er at vi også i kommende periode vil ha en human jakt med en ansvarlig jegerstand i heiene.
SNO ser også til at brukere av verneområda overholder forskrift og forvaltningsvedtak.

AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER