Kunnskap

Villreinlaget ønsker å drive en kunnskapsbasert villreinforvaltning. Her er en samling av tilgjengelig materiale av nyere dato: