Tradisjonen tro hadde villreinlaga og villreinnemnd for setesdalsområdet sitt høstmøte på Bykle Hotell.

Setesdal Ryfylke Villreinlag avholdt styremøte i forkant.

Statens Naturoppsyn ga oss status ifra fjellet og deres arbeid i sommer og høst.

Villreinlaga oppsummerte jakta og informerte om nytt fra laga.

Olav Strand fra NINA hadde et innlegg om den rykende ferske sluttrapporten i GPS Villreinprosjektet.

Margit Smeland takket av som leder i villreinnemnda. Det vanket mange gode ord og takk for innsatsen gjennom 11 år. Det blir et stort rom som skal fylles etter Margit, nesten som å hoppe etter Wirkola..