Skrantesjuke er den største trusselen mot norsk natur noensinne, mener hjorteekspert og viltforvalter Tor Punsvik hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Viltforvalter Tor Punsvik om CWD – Artikkel i NRK