Villreinnemnd

Villreinnemndene er offentlig utnevnte organ. Hver villreinnemnd kan ha ansvar for ett eller flere villreinområder.
Villreinnemnda for Setesdalsområdet har ansvar for Setesdal Vesthei, Setesdal Austhei og Våmur Roan villreinområder.
Representantene I nemnda representerer de respektive kommunene som har tellende villreinareal.
Villreinnemndenes oppgaver består blant annet i godkjenning av bestandsplaner og fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein.
De utøver en viktig rolle ved å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner, med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.
Nemnda er I tillegg ansvarlig for å:

  • Utstede fellingstillatelser og sende de ut til de respektive vald
  • Hente inn kontrollkort og beregne resultatet etter jakta
  • Krav til og godkjenning av vald

 
Les mer om Les mer om Villreinnemndene på villrein.no