Norsk Villreinsenter

Norsk Villreinsenter er en uavhengig og nøytral aktør i grenseområdet mellom forskning og forvaltning. De skal samle og tilgjengeliggjøre all kunnskap og kompetanse om villrein I Norge. Senteret er ikke et forvaltningsorgan, men skal gi faglige råd mot forvaltningsorganer og beslutningstagere. De er deltagende I diskusjonen om hvordan kunnskapen kan og bør brukes, og sentrene skal være en arena for meningsutveksling for alle med synspunkter og meninger om villreinforvaltningen. De skal jobbe for samarbeid og brobygging mellom aktørene, mot en bærekraftig og fremtidsrettet villreinforvaltning.
Norsk Villreinsenter Sør er plassert på Skinnarbu
Norsk Villreinsenter Nord er plassert på Dovre
 
Les mer på Norsk Villreinsenter
Les mer på villrein.no