NINA

Norsk Institutt for naturforskning , NINA, er ansvarlig for forskningen på villrein. Særlig har ledende forsker på villrein, Olav Strand, vært involvert i prosjekter i Setesdal Ryfylke de siste årene. Forskningens oppgave er å frembringe mer objektiv kunnskap om villrein. Denne kunnskapen er en viktig del av grunnlaget for forvaltningen som villreinlaget utfører.
Les mer på NINA.no