Statsforvalteren

Statsforvalteren (tidl. fylkesmannen) som har villreinområder i sitt fylke har et ansvar for å sikre villreininteressene som selvstendige forvaltningsorgan (Punsvik og Jaren 2006).
De er involvert i arealforvaltningen gjennom villreinnemnda, og veileder den praktiske forvaltningen i villreinutvalgene.
Statsforvalteren har budsjettansvar for villreinnemnda, og tildeler statlige tiltaksmidler for villrein.
I villreinområder som strekker seg over flere fylker, som Setesdal Ryfylke villreinområde gjør, så er det en av statsforvalterne som har koordineringsansvar overfor villreinnemnda. Hovedansvarlig for Setesdal Ryfylkeheiene er statsforvalteren i Agder.  For mer innsikt i villreinforvaltning anbefales boka Målrettet villreinforvaltning av Tor Punsvik og Vemund Jaren (2006).

Ang. Villrein kan statsforvalteren i Agder kontaktes: Kontakt faggruppeleder Art  Per Ketil Omholt

fmavpko@statsforvalteren.no ,Tlf: 37017545, Mob: 95729269.

Statsforvalteren i Agder