Miljødirektoratet

Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) er øverste faglige organ i villreinforvaltningen
De har som sitt ansvarsområde:

  • Instruere underordnede forvaltningsorgan
  • Klageinstans for underordnede forvaltningsorgan
  • Utarbeide forskrifter som regulerer forvaltningen
  • Tildele økonomi til villreinområdene
  • Identifisere nye kunnskapsbehov, iverksette forskning og overvåking

 
 
Les mer om Miljødirektoratet