Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) inviterte publikum til webinar 26. januar 2021 for å presentere oppdatert kunnskap om skrantesyke. Den ferske rapporten fra ekspertgruppa ledet av Bjørnar Ytrehus ble presentert.

Fokus for vårt område blir å forsøke å hindre at villrein krysser over E134 som danner grense mot Hardangervidda. Statens Naturoppsyn vil ha kontinuerlig fokus på dette.Med bakgrunn i den oppdaterte kunnskapen vil Miljødirektoratet gi innspill til bestandsforvaltninga i Setesdal Ryfylke. Bl.a. bestandsstørrelse og andel voksen bukk i bestanden. Det kommer vi tilbake til.

ANBEFALER alle interesserte å se på opptaket av webinaret for en informativ oppdatering om skrantesykesituasjonen.

Les Rapporten og se Webinaret