NY BESTANDSPLAN 2019-2023

AVSKYTINGSPLAN 2019

Ny bestandsplan ble vedtatt på årsmøte i Setesdal Ryfylke Villreinlag.
Planen er styringsverktøy for bestandsforvaltninga for de kommende 5 år.

Avskytingsplan for 2019 ble også vedtatt. Minstearealet økes noe, og simle/ungdyr kortet går ut.

Planene kan leses her på VILLREINLAG.NO:

https://villreinlag.no/…/uploads/2019/04/Bestandsplan-2019-…

https://villreinlag.no/wp-content/uploads/…/04/Avskyt-19.pdf