Avskytingsplan for 2020 er vedtatt.
I 2019 økte vi minstearealet noe. Reduksjonen i antall kort førte ikke til reduksjon i uttaket, men faktisk en liten økning.

Nytt for 2019 var at vi fjernet simle/ungdyr kortene, og økte andel fridyrkort noe. Dette reduserte uttaket av unge bukker med 75%, og økte i liten grad uttaket av voksen bukk. Målet er at den totale andel voksen bukk i bestanden økes.

Endringene gjort i 2019 har sålangt hatt ønsket effekt, og de videreføres i 2020.

Planen kan leses her på VILLREINLAG.NO: https://villreinlag.no/wp-content/uploads/2020/04/Avskyt20.pdf

Beslutningsgrunnlaget: https://villreinlag.no/wp-content/uploads/2020/04/Beslutningsgrunnlag20.pdf