Avskytingsplan for 2021 er vedtatt.

Nytt for 2019 var at vi fjernet simle/ungdyr kortene, og økte andel fridyrkort noe. Dette reduserte uttaket av unge bukker med 75%, og økte i liten grad uttaket av voksen bukk. Målet var da at den totale andel voksen bukk i bestanden skulle økes, i samsvar med målsettingene i bestandsplanen.

Ved oppdagelsen av CWD smitte på en bukk på Hardangervidda i 2020 er dette snudd på hodet, inntil en har bedre oversikt og mer kunnskap om smittesituasjonen. Målsetting om økt andel storbukk og økt arealbruk må settes på vent. Vi har fått klare føringer fra sentral forvaltningsmyndighet om å øke uttaket av voksen bukk. Dette fordi bukkene vandrer mest og derfor er mest sannsynlig å kunne spre smitte. Og fordi smitte har vist seg å ha høyere forekomst hos voksne bukker, så ønsker en å få inn flest mulig prøver fra denne kategorien.

Planen kan leses her på VILLREINLAG.NO: https://villreinlag.no/wp-content/uploads/2021/07/Avskytningsplan_2021.pdf

Beslutningsgrunnlaget: https://villreinlag.no/wp-content/uploads/2021/07/Beslutningsgrunnlag_21.pdf