I år ble Villreinrådets fagdager filmet slik at du kan få med deg alle innleggene selv om du ikke hadde mulighet til å delta.

Fagdagene 2022 fant sted på Spidsbergseter Resort med Rondane som bakteppe. Kvalitetsnormen for villrein var et brennhett tema og mange lurer på hva veien videre nå blir. Ballen ligger hos Klima- og miljødepartementet og statssekretær Aleksander Øren Heen deltok på fagdagene. Han kom ikke med noen konkrete tiltak per nå. Han presiserte at det videre arbeidet ikke skal styres av KLD alene, men utvikles i samarbeid med lokale ressurser. Han sa også at tiltaksplaner kan være en mulighet på kort sikt, men signaliserte at han ønsker å tenke større, og nevnte en stortingsmelding for villrein til å forankre arbeidet i. Utover dette fikk vi også innlegg om blant annet lærdom fra tamreinforvaltningen, reetablering i Nordfjella, CWD og dyrehelse. Vi ble også bedre kjent med Rondane og Sølnkletten villreinområder. Utfordringene for villreinen står dessverre i kø, men heldigvis er engasjementet stort, dette kan du se i alle innleggene i lenkene under:

https://www.villrein.no/aktuelt/gikk-du-glipp-av-rets-fagdager