Sluttrapport for GPS Villreinprosjektet (2014-2018) er klar

The following is an excerpt. Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. Sluttrapporten anbefaler flere tiltak for å bedre
Les mer