Sluttrapport for GPS Villreinprosjektet (2014-2018) er klar