Sluttrapport for GPS Villreinprosjektet (2014-2018) er klar

The following is an excerpt. Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. Sluttrapporten anbefaler flere tiltak for å bedre
Les mer

Høstmøte 2019

The following is an excerpt. Tradisjonen tro hadde villreinlaga og villreinnemnd for setesdalsområdet sitt høstmøte på Bykle Hotell. Setesdal Ryfylke Villreinlag avholdt styremøte i forkant. Statens Naturoppsy
Les mer

JAKTFOLDER 2019

The following is an excerpt. JAKTFOLDER 2019 lastes ned HER: Villreinjakt2019_SetesdalRyfylkeLast ned
Les mer

Bestandsplan 2019 – 2023

The following is an excerpt. NY BESTANDSPLAN 2019-2023 AVSKYTINGSPLAN 2019 Ny bestandsplan ble vedtatt på årsmøte i Setesdal Ryfylke Villreinlag.Planen er styringsverktøy for bestandsforvaltninga for de kommen
Les mer

Årets felling viser en nedgang i forhold til i fjor

The following is an excerpt. FELLINGSTALL FOR JAKTA 2018 Foreløpige fellingstall (noen vald gjenstår) viser 334 felte dyr. Dette er en nedgang fra 367 felte dyr i 2017. Oppdaterte fellingstall, kategorifordeli
Les mer

Åpent møte om villrein og ferdsel

The following is an excerpt. Torsdag 28. februar blir det ope møte om villrein og ferdsel på Vågslid. Møtet startar kl 18.00 i Tyrvelidhallen ved Haukeli skisenter. Tema for møtet er villrein og ferdsel, med f
Les mer

Bør ferdsla på Hardangervidda avgrensast meir?

The following is an excerpt. Norsk villreinsenter Sør (NVS Sør) hadde invitert mange sentrale og viktige aktørar til eit seminar om ferdsel og villrein på Hardangervidda dagane 25.-26. oktober på Geilo. Fleire
Les mer

Villreinmøte i Bykle 30. Oktober

The following is an excerpt. Les et kort REFERAT fra møtet. Tysdag 30. oktober kl. 18.00 på Bykle hotell vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Tema for kvelden er vill
Les mer

Jegermøter – Informasjon om CWD og den obligatoriske prøvetakinga

The following is an excerpt. Det blir fleire jegermøte med informasjon om skrantesjuka (CWD) og den obligatoriske prøvetakinga dei neste dagane: Skinnarbu: Norsk villreinsenter, 15. august, kl. 18 Suldal: Suld
Les mer

JAKTFOLDER 2018

The following is an excerpt. JAKTFOLDER 2018 lastes ned HER: Villreinjakt2018_SetesdalRyfylke
Les mer