Villreinfolder 2022

The following is an excerpt. Folderen presenteres i år i nettsideformat, sammen med annen nyttig info for villreinjegeren: https://www.villrein.no/aktuelt/reinsjakta-2022
Les mer

Årets fagdager 2022 – Villreinrådet

The following is an excerpt. I år ble Villreinrådets fagdager filmet slik at du kan få med deg alle innleggene selv om du ikke hadde mulighet til å delta. Fagdagene 2022 fant sted på Spidsbergseter Resort med
Les mer

Vårmøte og årsmøte 2022

The following is an excerpt. Vårmøte med Villreinnemnd og Villreinlag ble i år avholdt på Eikerapen Gjestegard i Åseral. Følgende presentasjoner kan LESES HER: SNO v/Sveinung Olsnes – Oppdatering fra villreinf
Les mer

Avskytingsplan 2021

The following is an excerpt. Avskytingsplan for 2021 er vedtatt. Nytt for 2019 var at vi fjernet simle/ungdyr kortene, og økte andel fridyrkort noe. Dette reduserte uttaket av unge bukker med 75%, og økte i li
Les mer

CWD – VKM rapporten 26.01.21

The following is an excerpt. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) inviterte publikum til webinar 26. januar 2021 for å presentere oppdatert kunnskap om skrantesyke. Den ferske rapporten fra ekspertgruppa
Les mer

Villreinrådets Fagdager 2020 i Bykle

The following is an excerpt. Vil anbefale alle villreininteresserte å gå inn på Villreinen sine facebooksider der det ligger streamet video fra forelesningene på fagdagene. Anbefaler spesielt Manuela Panzacchi
Les mer

Opplæringsjakt for ungdom 16-20 år

The following is an excerpt. Er du interessert i villreinjakt men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyr Statskog o
Les mer