Villreinmøte i Bykle 30. Oktober

The following is an excerpt. Tysdag 30. oktober kl. 18.00 på Bykle hotell vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Tema for kvelden er villrein og ferdsel samt bestandste
Les mer

Jegermøter – Informasjon om CWD og den obligatoriske prøvetakinga

The following is an excerpt. Det blir fleire jegermøte med informasjon om skrantesjuka (CWD) og den obligatoriske prøvetakinga dei neste dagane: Skinnarbu: Norsk villreinsenter, 15. august, kl. 18 Suldal: Suld
Les mer

JAKTFOLDER 2018

The following is an excerpt. JAKTFOLDER 2018 lastes ned HER: Villreinjakt2018_SetesdalRyfylke
Les mer

Avskytingsplan 2018

The following is an excerpt. Avskytingsplan 2018 - Vedtatt på årsmøte 10.04.18 Beslutningsgrunnlag
Les mer

I 2018 skal alle felte villrein som er 1 år eller eldre testes for skrantesjuke

The following is an excerpt. I 2018 skal alle felte villrein som er 1 år eller eldre testes for skrantesjuke. Dette gjelder alle villreinområder i Norge. Det er hver jeger sitt ansvar å innhente kunnskap om hv
Les mer

Åpent møte om CWD i Bykle 18.juni

The following is an excerpt. Det ble godt oppmøte med ca. 60 fremmøtte på infomøte om CWD Skrantesjuke (og GPS data/arealbruk) på Bykle Hotell på mandag. For dere som ikke hadde anledning til å komme så finnes
Les mer

Vårmøte villreinlag og nemnd 2018

The following is an excerpt. Vårmøte med Villreinnemnd og Villreinlaga (Setesdal Ryfylke / Setesdal Austhei / Våmur Roan) ble etter tradisjon avholdt i april 2018. Følgende presentasjoner kan LESES HER: SNO v/
Les mer

Frykter Norge går mot en vilt-katastrofe

The following is an excerpt. Skrantesjuke er den største trusselen mot norsk natur noensinne, mener hjorteekspert og viltforvalter Tor Punsvik hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Viltforvalter Tor Punsvik
Les mer

Rekorddeltakelse på årets Villreinfagdager

The following is an excerpt. Villreinrådet i Norge arrangerte sine årlige fagdager på Geilo på den 7. og 8. juni med rekorddeltakelse. Hovedfokus på årets fagdager var samarbeid, utfordringer og løsninger rund
Les mer

Verdiskapingsprosjektet i Setesdal Ryfylke

The following is an excerpt. Gjennom programmet Villreinfjellet som verdiskapar i regi av Miljødirektoratet, har verneområdestyret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) fått
Les mer